Caudalie zet zich in voor de planeet - Caudalie

ONZE INZET VOOR DE PLANEET


Arbres
Icone arbre

9 612 094

Geplante bomen

Ons doel?

Tegen 2023 meer dan 10 000 000 bomen planten

"

De aarde een beetje teruggeven van wat ze ons elke dag schenkt.
Wij geloven in clean beauty die respect heeft voor de planeet en de mens.

"
Mathilde & Bertrand
1% for the planet

Caudalie is sinds 2012 lid van '1% for the Planet' en stort zo 1% van zijn wereldwijde omzet door aan verenigingen die zich inzetten voor het milieu.

Als grootste Europese investeerder en eerste cosmetica investeerder, zal Caudalie tegen 2021 meer dan 8 miljoen bomen hebben geplant in 8 landen.

Waarom planten we bomen?

Omdat dit de snelste en efficiëntste manier is om het milieu te beschermen en de plaatselijke gemeenschappen te steunen.

  • Biodiversiteit beschermen

  • Klimaatverandering aanpakken

  • CO2 opvangen

  • Werk creëren

ONZE ACTIES OVER HEEL DE WERELD

Icone nordesta

Nordesta

Pur projet

Pur Projet

WWF

WWF

Coeur de foret

Coeur de forêt

Arbres et paysage gironde

Arbres & Paysages

National forest foundation

National Forest
Foundation

Ocean protect

Ocean protect

Planete urgence

Planète urgence

Envole vert

Envol vert

Animal protect

Animal protection

Carte du monde association

NORDESTA Partner sinds 2012

Staten Piauí, Alagoas en Pernambuco - Brazilië

500.000 bomen heraanplanten in het noordoosten van Brazilië tegen 2021

In 25 jaar tijd werden ruim 55 miljoen hectaren - een gebied ter grootte van Frankrijk - ontbost in Brazilië. De regio's die wij met ons project herbebossen zijn de staten Piauí, Alagoas en Pernambuco. In deze streken wordt actief vee gekweekt. Door de overbegrazing is de bodem sterk verzwakt. Nordesta strijdt al 30 jaar tegen het verloren gaan van de tropische oerbossen en zet acties op om het gebied te herbebossen en mensen bewust te maken. Samen met Nordesta wil Caudalie tegen 2021 500.000 inheemse bomen heraanplanten om echte bosstroken te creëren waarin de biodiversiteit zich opnieuw kan ontwikkelen. Het project voorziet ook de herintroductie van endemische bijen die goed aangepast zijn aan de bestuiving van de lokale flora: de Melipona uit het Amazonegebied. Naast de cruciale taak die ze verrichten om de ecosystemen te behouden, produceren deze bijen ook een uitzonderlijke honing die de families kunnen verkopen.

PUR PROJET Partner sinds 2012

SAN MARTÍN - PÉROU

Alto Huayabamba en Biocorredor Martín Sagrado projecten

2.025.000 bomen heraanplanten in het Peruaanse Amazonegebied tegen 2020

Het Amazonegebied in de Andes in de streek van San Martín (Peru) verloor al 40% of ruim 1 miljoen hectare bosgebied. De biodiversiteit is er sterk bedreigd, de bodem uitgeput. De opbrengst van de teelten neemt af, de bevolking verpaupert. Pur Projet wil duurzame landbouwmethodes creëren, vooral voor de kleine koffie- en cacaoboeren die zijn overgeschakeld op de biologische landbouw. Caudalie zet zich samen met Pur Projet in om de streek rond de Alto Huayabamba te beschermen en er 185.5000 inheemse boomsoorten, waarvan 10% geneeskrachtige planten en bloemsoorten, te planten. Caudalie gaat nog verder in zijn engagement en hielp samen met de Shipibo-indianen mee een laboratorium op te richten voor geneeskrachtige boomsoorten in de streek rond Ucayali. De Shipibo kregen de kennis over de planten uit hun omgeving mee van hun voorvaderen. Caudalie zet zich bovendien sinds 2016 in voor het behoud van 100.000 hectaren oerbos en de heraanleg ervan met in totaal 2 miljoen bomen die zullen worden geplant. Deze zone werd in april 2016 door de UNESCO geclassificeerd als Biosfeerreservaat.

PUR PROJET Partner sinds 2012

CHIANG MAI - THAÏLANDE

Dhamma Rakhsa project

300.000 bomen planten in Thailand tegen 2021

Het behoud van alle gemeenschapsbossen in landelijk Thailand is een grote uitdaging. Ook de erg uitgeputte bodems door jaren intensieve monocultuur worden in het bijzonder hersteld door het systeem van de boslandbouw, dat bomen plant in en rond landbouwakkers. Dhamma Rakhsa is een consortium van agro-ecologische projecten dat samenwerkt met kleine boeren uit het noorden en noordoosten van Thailand. Die boeren hebben zich gegroepeerd in coöperatieven om een biologisch landbouwmodel te promoten dat de landbouwers zelfvoorzienend wil maken en hun ecosysteem wil versterken. Doel: de herbebossing en het behoud van de gemeenschapsbossen, samen met de ontwikkeling van vernieuwende boslandbouwmodellen in combinatie met hout- en rijstteelt. De verschillende inkomensbronnen en de zelfvoorziening (voedsel, financieel, energie) van de kleine boeren zijn hierbij cruciaal. Dankzij de steun van Caudalie aan het Pur Projet werden sinds 2012 100.000 bomen en struiken geplant. De plantjes worden geteeld in de kwekerij van de Pur Farm en door de kleine boeren zelf.

PUR PROJET Partner sinds 2012

SONNEBERG - ALLEMAGNE

Bergwald project

7000 bomen geplant in het Sonnebergbos

Caudalie en PUR PROJECT steunen het aanplantproject in het Thüringer Woud om de beschadigde bossen te herstellen, te beschermen en te behouden. Resultaat? In 2018 werden 7000 bomen geplant.

WWF Partner sinds 2012

YUNNAN – CHINE

Xishuangbanna en Puer project

Tegen 2020 zullen 1.034.000 bomen geplant worden in de Chinese provincie Yunnan

Dankzij de besneeuwde bergen, de dennenbossen en de rijstvelden heeft de provincie Yunnan een van de meest diverse en paradijselijkse landschappen van de planeet. Hier wonen de De'ang, Jongpo en Lisu-volkeren. Sinds de jaren 80 hebben de landbouwers bijna hun gehele bosgebied getransformeerd tot rubberplantages, waardoor 20% van het gebied in Xishuangbanna en Puer een grondige metamorfose onderging. Hierdoor werd het oerbos van Yunnan voor 60 % ontbost. Dit was een echte milieuramp. Met uitsterven bedreigde diersoorten, zoals de wilde olifanten, verloren zo ook hun natuurlijke habitat. Vandaag blijven er nog maar 290 wilde olifanten over in de streek.

Caudalie zet zich samen met WWF in China in om 2000 hectaren bosecosysteem te herstellen die door de monocultuur van de Heveaplant zijn aangetast, om ervoor te zorgen dat de lokale bevolking over voldoende middelen beschikt voor een duurzaam voortbestaan.

WWF Partner sinds 2012

Sumatra - Indonesië

Tesso Nilo project 2012-2015

52.000 hectare beschermd bosgebied op het Indonesische eiland Sumatra

Indonesië heeft een fascinerende fauna en telt de grootste concentratie planten ter wereld. Het is ook een van de landen die het sterkst door de ontbossing is getroffen: elk jaar worden er 1,8 miljoen hectaren bos gekapt voor de illegale houthandel en worden massa's landbouwgronden gebruikt om oliepalmen te telen. WWF strijdt in Indonesië tegen deze ontbossing (1/3 van het Tesso Nilo park is al ontbost) en zet zich in voor de duurzame productie van palmolie, voor de bescherming van de met uitsterven bedreigde diersoorten en de diversifiëring van de economische activiteit.

Caudalie heeft besloten WWF in dit project bij te staan en hielp mee 52.000 hectaren oerbos te beschermen, 1.000 hectaren plantages voor oliepalmen aan te leggen voor kleine gecertificeerde RSPO-producenten (Round Table on Sustainable Palm Oil) en om ecologische bosstroken te beschermen die onmisbaar zijn om de 225 met uitsterven bedreigde olifanten, 130 orang-oetans en 65 Sumatraanse tijgers in leven te houden.

WWF Partner sinds 2012

OAXACA - MEXIQUE

Copalita Zimatán Huatulco project

950.000 bomen geplant in Oaxaca (Mexico)

De 268.000 hectare stroomgebieden van Copalita-Zimatán-Huatulco in de staat Oaxaca herbergen 26 van de 34 vegetatiesoorten in Mexico. Die unieke streek heeft een rijke biodiversiteit. Hierdoor vindt men zowel koraalriffen als mangrovebossen en droogbossen die cruciaal zijn voor het behoud van de plaatselijke fauna en flora.

COEUR DE FORÊT Partner sinds 2012

Acre - Brazilië

Povos de Floresta project

 73.000 bomen geplant in het Braziliaanse Amazonegebied

De streek van Acre in Brazilië neemt wereldwijd een zeer belangrijke plaats in door haar rijke biodiversiteit en herbergt 70% van alle gekende palmsoorten van het volledige westelijke Amazonegebied. Nochtans wordt deze streek bedreigd door de opkomende wegeninfrastructuur, de olieopsporing, de intensieve runderteelt en bosbranden waardoor de biodiversiteit verloren gaat en miljoenen tonnen broeikasgassen in de atmosfeer terechtkomen.

De oorspronkelijke bewoners van deze streek, de Kuntawa's, strijden al sinds 2004 voor de erkenning en afbakening van hun gebied en voor een nieuw duurzaam ontwikkelingsmodel voor het gebruik van het bos. Sinds 2012 werden drie gemeenschapskwekerijen opgezet die de plantjes kweken waarmee de streek opnieuw wordt bebost, maar ook biologische mest produceren waarmee de bomen worden onderhouden. De zaadjes worden verzameld in het bos om zo het plaatselijke ecosysteem te respecteren.

ARBRES & PAYSAGES Partner sinds 2016

Kleine wijnboeren uit de Gironde, Aquitaine

Aanleg van bosstroken - tegen 2019 werden 13.000 bomen geplant

Caudalie zette zich in 2016 samen met de vereniging Arbres et Paysages in om verschillende hagen te planten die bijna uitsluitend bestaan uit alleenstaande soorten rond wijngaarden van kleine wijnboeren.

De aanleg van deze bosstroken heeft een aantal doelen, inclusief: de biodiversiteit en het biologische evenwicht verbeteren (geïntegreerde strijd, wilde fauna), het windschermeffect (bescherming van de woningen, de teelten, vee en gebouwen) en de anti-erosiefunctie creëren (boven heuvels, langs grachten) en de bescherming en de kwaliteit van het water verzekeren. Tussen 2016 en 2017 werden 5.000 plantjes (bomen en struiken) geplant in de wijngaarden van de Gironde.

NATIONAL FOREST FOUNDATION

Partner sinds 2012

Staten Minnesota, Montana, Wyoming en Washington,

USA

2.058.000 bomen planten tegen 2021

Sinds 2015 verleent Caudalie steun aan NFF voor een uitgebreid herbebossingsprogramma in een van de grootste nationale parken van de VS. Dit pareltje van biodiversiteit lijdde onder de droogte en verwoestende bosbranden. In 2018 werden meer dan 1 miljoen bomen heraangeplant in de staten Montana (Whitebark Pine National Forest), Wyoming (Flathead National Forest), Washington (Okanogan-Wenatchee National Forest) en Minnesota (Chippewa National Forest).

In 2019 Caudalie beloofde Caudalie haar actie samen met NFF verder te zetten en 1 miljoen extra bomen te planten in Californië, Washington en Oregon. De geplante bomen zullen uitsluitend inheems zijn, waardoor de bodem kan worden hersteld, opnieuw een sterkte biodiversiteit kan worden gecreëerd en de natuurlijke habitat van de dieren wordt beschermd.

OCEAN PROTECT

Indonesië CORAL GUARDIAN

3 000 getransplanteerde, herstelde en beschermde koralen

Caudalie werkt samen met CORAL GUARDIAN mee aan een programma om de koraalriffen te beschermen en te herstellen. Dankzij dit programma werden in 2019 meer dan 3000 koralen getransplanteerd, hersteld en beschermd in Indonesië (Hatamin).

OCEAN PROTECT

REEF WORLD

Antigua en Barbuda REEF WORLD

Sensibilisering en voorlichting omtrent het behoud van het mariene ecosysteem

Caudalie steunt REEF WORLD en zet mee een certificatieprogramma op (Green Fins) voor de grote spelers in de duik- en snorkelindustrie. Er werd een gedragscode ontwikkeld door UN Environment die goede praktijken promoot bij diegenen die het mariene ecosysteem mogelijk schade kunnen toebrengen. Dankzij dit programma konden de dreiging voor en de schade aan de koraalriffen aanzienlijk worden verminderd, als antwoord op de stijgende dreiging vanwege de klimaatverandering en de vervuiling afkomstig van het vasteland. Dit werd succesvol tot stand gebracht in Antigua en Barbuda, waar nu op een milieuvriendelijke manier wordt gedoken.

OCEAN PROTECT

Frankrijk SURFRIDER FONDATION

France

Sensibilisering en mobilisering van de burgers omtrent de vervuiling van de stranden


Caudalie steunt de SURFRIDER FOUNDATION EUROPE bij de ontplooiing van Initiatives Océanes. Dit sensibiliseringsprogramma wil het gedrag van de burgers verbeteren door hen te confronteren met de impact van de mens op de natuur. Vrijwilligers organiseren opruimacties van aangespoeld afval aan stranden, meren, rivieren en op de zeebodem.

PLANETE URGENCE

Partner sinds 2018

Madagaskar

 20.000 bomen planten tegen 2021

Samen kunnen we de bescherming van het milieu en de socio-economische ontwikkeling van de lokale gemeenschappen verenigen.

ENVOL VERT

Partner sinds 2019

Peru

42.000 bomen planten tegen 2020

Samen willen we de agrobosbouw in de koffie- en cacaokweek stimuleren en de aangetaste zones in het Peruaanse Amazonewoud herstellen.

ENVOL VERT

Partner sinds 2019

Yunnan Green Foundation

China

 490.000 bomen planten tegen 2021

Dierenbescherming

Caudalie is al sinds de oprichting tegen dierproeven en test haar producten nooit op dieren, overeenkomstig de Europese regelgeving. Caudalie gebruikt alternatieve manieren om de ingrediënten en de afgewerkte producten te testen en gebruikt geen ingrediënten van dierlijke oorsprong. Caudalie steunt sinds 2014 ook het Institute for In Vitro Sciences (IIVS) dat in-vitrotests ontwikkelt en optimaliseert als een alternatief voor het testen op dieren. IIVS is internationaal marktleider in het wetenschappelijk onderzoek naar in-vitrotests en voert ook sensibiliserings- en bewustmakingscampagnes uit om het gebruik en de aanvaarding van deze alternatieve methodes wereldwijd te promoten.