Bekijken Foto-tabel Lijst

Al onze projecten doorheen de wereld
en onze partnerorganisaties.

Ocean protect

CORAL GUARDIAN
Indonesië

3000 getransplanteerde, herstelde en beschermde koralen

Indonesia CORAL GUARDIAN

Caudalie heeft samen met CORAL GUARDIAN de handen in elkaar geslagen en werkt mee aan een programma dat de koraalriffen beschermt en herstelt. In 2019 zullen dankzij dit partnerschap in Indonesië (Hatamin) meer dan 3000 koralen worden getransplanteerd, hersteld en beschermd in een nursery.

REEF WORLD
Antigua en Barbuda

Sensibilisering en voorlichting omtrent het behoud van het mariene ecosysteem

REEF WORLD

Caudalie steunt REEF WORLD en zet mee een certificeringsprogramma op (Green Fins) voor de grote spelers in de duik- en snorkelindustrie. Gedragscode ontwikkeld door UN Environment die goede praktijken promoot bij diegenen die het mariene ecosysteem mogelijk schade kunnen toebrengen. Dankzij dit programma konden de dreiging voor en de schade aan de koraalriffen aanzienlijk worden teruggedrongen, als antwoord op de stijgende dreiging vanwege de klimaatverandering en de vervuiling afkomstig van het vasteland. Dit werd succesvol tot stand gebracht in Antigua en Barbuda, waar nu op een milieuvriendelijke manier wordt gedoken.

SURFRIDER FONDATION
Frankrijk

Sensibilisering en mobilisering van de burgers omtrent de vervuiling van de stranden

REEF WORLD

Caudalie steunt de SURFRIDER FOUNDATION EUROPE bij de ontplooiing van Initiatives Océanes. Dit sensibiliseringsprogramma wil het gedrag van de burgers bijsturen door hen te confronteren met de impact van de mens op de natuur. Vrijwilligers organiseren opruimacties van aangespoeld afval aan stranden, meren, rivieren en op de zeebodem.